Rola pszczół

Rola pszczół

Zapylanie

Rola pszczół jako zapylaczy

W powszechnej opinii pszczoły są przede wszystkim producentami miodu i wosku oraz pozostałych produktów pszczelich. Tymczasem wartość pszczół jako producentów wymienionych produktów stanowi tylko jedna dziesiątą (a według) niektórych obliczeń nawet jedna setną) tego co mogą dać one jako zapylacze roślin uprawnych i także dziko rosnących. Warto więc zwrócić na to uwagę.

Ĺťeby naleĹźycie zrozumieć znaczenie pszczół jako zapylaczy naleĹźy wiedzieć, jakie ścisłe związki łączą owady zapylających ze światem roślin. Nie moĹźna w ogĂłle sobie wyobrazić istnienie pszczół bez roślin ktĂłre dostarczają im poĹźywienie – pyłek i nektar. Z drugiej strony wiele gatunkĂłw roślin nie mogłoby istnieć bez owadĂłw ktĂłre umoĹźliwiają ich zapylanie. WśrĂłd owadĂłw zapylających pierwsze miejsce zajmują pszczoły miodne. Aby roślina mogła wydać owoce i nasiona konieczne jest dostanie się pyłku z pylnikĂłw na znamię słupka. W przyrodzie moĹźemy wyróşnić rośliny samopylne i rośliny obcopylne. U roślin samopylnych następuje zapylenie własnym pyłkiem z tego samego kwiatu lub innych kwiatĂłw tej samej rośliny.

Wówczas występuję zjawiskiem tzw. samozapłodnienia, a roślina taka nazywana jest samopłodną lub samopylną. Procesowi temu sprzyja mechaniczne poruszanie kwiatu przez np. wiatr, dlatego że pyłek tych roślin jest suchy i lekki a więc łatwo unosi się w powietrzu. W większości przypadków do powstania owoców i nasion konieczne jest zapylanie przez tzw. pyłek obcy, tzn. pyłek pochodzący z innych roślin tego samego gatunku. Występuje wtedy zjawisko obcopylności, a rośliny takie nazywane są obcopylnymi. Dlatego też rośliny te nazywane są również owadopylnymi, ze względu na to, że pyłek jest wilgotny i ciężki, i jedynie owady mogą przenosić go z jednego kwiatu na drugi. W tym przypadku występuje tzw. zapylanie krzyżowe.

Zapylenie krzyżowe jest lepsze z uwagi na wydajność owoców i nasion niż zapylanie pyłkiem własnym, nawet roślin które są w wysokim stopniu samopylne. Jest ono bardzo ważne przede wszystkim ze względu na zachowanie gatunku zapylanych roślin. Naukowcy udowodnili, ze większość roślin uprawnych bez udziału pszczół może zawiązać jedynie znikomą liczbę owoców i nasion. Poza tym bez pomocy zapylenia przez owady w tym zapylania przez pszczoły owoce są drobniejsze, mało kształtne i plony ich są niższe oraz występuję gorsza jakość użytkowa nasion. Nasiona które powstały z takich kwiatów nie dość że słabo kiełkują, to także wydają znacznie słabsze rośliny potomne.

Zapylanie entomofilnych ogrodniczych i rolniczych upraw przez pszczoły stanowi jedno z podstawowych i jednocześnie najtańszych czynników produkcji roślinnej, dlatego że bez dobrego zapylenia nie można liczyć na wystarczająco wysokie plony wartościowych owoców i nasion.

To że pszczoły wśród owadów zapylających zajmują pierwsze miejsce świadczą następujące cechy:

duża liczebność populacji pszczół w ciągu całego roku,

pszczoły w naszych warunkach są jedynymi zimującymi gromadnie owadami zapylającymi rośliny, dlatego też już wiosną zbierając nektar i pyłek są w stanie zapylić rośliny na dużym obszarze,

mają możliwość szybkiego rozwoju i wzrostu liczebności,

gromadzenie dużych ilości miodu i pyłku co powoduje konieczność odwiedzenia licznych kwiatów,

możliwość przewożenia uli z pszczołami w pobliże kwitnących plantacji,

owłosiona pokrywa ciała u pszczół sprzyjająca zatrzymywaniu ziaren pyłku,

skłonność do oblatywania i tym samym zapylania kwiatów jednego gatunku roślin (tzw. wierność kwiatowa) co prowadzi do tego, że raz odkryte źródło pożytku np. kwitnący łan rzepaku czy sad owocowy pszczoły zbieraczki wykorzystują do końca.

To właśnie te bezsprzeczne walory hodowli pszczół wymagają, aby dla całego społeczeństwa stało się istotne wspieranie tej specyficznej gałęzi rolnictwa. Trzeba zacząć od zaprzestania nieuzasadnionego likwidowania drzew i krzewów nektarodajnych. Nie mniej ważne jest aby ściśle przestrzegać zaleceń przy stosowaniu zabiegów ochrony roślin środkami trującymi dla pszczół. Coraz większa chemizacja rolnictwa wpływa bardzo niekorzystnie na stan dzikiej entomofauny zapylającej, przez to jeszcze bardziej wzrasta rola pszczół.

Na koniec jeszcze raz trzeba zaznaczyć, że chociaż od pszczół nie pozyskiwalibyśmy ani miodu, ani wosku, ani innych produktów, to należałoby o nie dbać tak samo pieczołowicie jak obecnie, gdyż jako zapylacze roślin owadopylnych są niezbędne zarówno przyrodzie jak i przede wszystkim człowiekowi.

 


 

Treści pochodzą ze strony zapylanie.pl

 

Share this post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *