Ubezpieczenie Pasieki (1)

Jak ubezpieczyć pasiekę? Jakie są rodzaje ubezpiecznia pasieki?

Podstawowe ubezpiecznie OC dla pasieki.

Coraz częściej wśród pszczelarzy pojawiają się pytania o ubezpieczenie Pasieki i pszczół. Podstawową i bardzo tanią formą ubezpiecznia jest ubezpiecznie od odpowiedzialności cywilnej. Czyli w przypadku gdy nasze pszczoły pożądlą sąsiada jesteśmy od tego ubezpieczeni i jeśli sąsiad postanowi ubiegać się o odszkodowanie jesteśmy na taki wypadek zabezpieczeni. Zakupisz je bez problemu w każdym kole pszczelarskim.

Ubezpieczenia dla wymagających, czyli chcę spać spokojniej

Coraz częściej jednak słyszymy że pare razy w roku jakiś pszczelarz traci swoją pasiekę z powodu kradzieży, czy z powodu oprysków rolnika który postanowił poczęstować nasze pszczoły chemią. Co wtedy? Jeśli nie jesteśmy ubezpieczni pozostaje nam tylko wściekłość i poszukiwania. Zawsze możemy także podpytać kolegów pszczelarzy o drobne wsparcie w postaci nieużywanych uli czy odkupienia rodzin. Możemy jednak takich kłopotów i nieprzyjemności uniknąć chodziaż po części.

W momencie pisania tego artykułu jedynym towarzystwem ubezpieczeniowym oferującym rozszerzone ubezpieczenie Pasieki jest PZU. Naszym celem nie jest reklama tego towarzystwa ubezpieczeniowego lecz przekazanie informacji dalej o tym że istnieje rozszerzone ubezpieczenie pasieki.

Postaram przedstawić się jaknajprościej potrafię co, jak, za ile i na ile możemy ubezpieczyć swoją pasiekę. Oczywiście pierwsze pytanie jakie się pojawi to "za ile"? Podam przykładową wycenę którą otrzymałem od zaprzyjaźnionego biura ubezpieczeniowego.

Poprosiliśmy o ubezpieczenie Pasieki na kwotę 10 tys. złotych.  Wycena miała zawierać ubezpieczenie pasieki:

 • od ryzyka zniszczenia pasieki
 • od zatrucia pszczół
 •  kradzież pni pszczelich lub rodzin pszczelich z uli z plastrami czerwia albo miodu

 

Ile kosztuje takie ubezpiecznie na rok? Już mówimy. Jest to 900 zł na rok. Analogicznie jeśli chcielibyśmy ubezpieczyć pasiekę na 5 tyś. złotych składka roczna wynosiłaby 450 zł. 

 

 Co możemy ubezpieczyć?

 • Ubezpieczyć możemy pasiekę która posiada minimum 5 pni.
 • Ubezpieczniem są objęte pnie znajdujące się na toczku, stebniku bądz w pawilonie. Ubezpiecznie dotyczy pasieki w miejscu jej stałego umiejscowienia jak i w miejscu jej czasowego pobytu (wędrówka na pożytek).
 • Ubezpieczenie pasieki obejmuje zdrowe rodziny, bez objawów zatrucia, przynajmniej w średniej sile, osadzone w ulach ramowych stosowanych w gospodarce pasiecznej.

 

 Zakres ubezpieczenia podstawowy:

 Ubezpieczeniem są objęte szkody powstałe w skutek następujących wypadków:

 • zatrucia pszczół w skutek środkami ochrony roślin zastosowanymi do opryskiwania sadów, upraw polnych, i lasów.
 • uszkodzenia lub zniszczenia pni pszczelich przez ogień, powódz, huragan, lub uderzenie pioruna
 • uszkodzenia lub zniszczenie pni dokonanych przez osoby trzecie
 • uszkodzenia lub zniszczenia pni pszczelich na skutek transportu pszczół, na pożytki poza stałe miejsce położenia pasieki, wynikłego z przyczyn losowych niezawinionych przez ubezpieczonego  lub osobe przez niego upoważnioną.  

 

Zniszczenie lub uszkodzenie pasieki przez żywioły:

 • Ogień - za szkodę wywołaną przez ogień uważa się uszkodzenia lub zniszczenia w wyniku działania ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile.
 • Powódz - za szkodę wywołaną przez powódz uważa się uszkodzenia lub zniszczenia w wyniku zalania terenu w wyniku podniesienia się wody w korytach wód płynących lub stojących oraz w wyniku nadmiernych opadów atmosferycznych, a także spływem wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i falistych.
 • Huragan - za szkodę wywołaną przez huragan uważa się uszkodzenia lub zniszczenia w wyniku działania wiatru o prędkości nie mniejszej niż 24,5 m/sek, którego działanie wyrządza masowe szkody. Pojedyńcze szkody uważa się za spowodowane przez huragan wówczas, gdy w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono działanie huraganu. 

 

Uwaga!!!

Ubezpieczenie na wypadek kradzieży jest płatne dodatkowo i nie wchodzi w skład pakietu podstawowego, więc przy wycenie pamiętajcie o zapytanie rówież o ubezpieczenie na wypadek kradzieży. 

 


 Ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe: 

 • w skutek wymarcia pszczół lub czerwia z powodu chorób albo wyziewów z zakładów przemysłowych lub zniszczenia pni na zarządzenie lekarza weterynari. 
 • w skutek działania zwierząt
 • w budowlach związanych z pasieką, w urządzeniach pomocniczych i sprzęcie służącym gospodarce pasiecznej oraz w ulach nie obsadzonych rodzinami pszczelimi. 
 • w zapasach miodu i wosku znajdujących się poza pniem pszczelim
 • w pniach pszczelich powstałych z odkładów
 • w czasie transportu pni pszczelich na pożytki bez dozoru ubezpieczonego lub osoby przez niego upoważnionej
 • w skutek rabunku przez pszczoły z innych pni pszczelich oraz obumarcia rodziny z powodu niedostacznego zaopatrzenia pnia pszczelego w pokarm na zimę.
 • wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczonego
 • wyrządzone umyślnie przez osobę, z którą ubezpieczony pozostaje na wspólnym gospodarstwie domowym.

 

Ważne!!!
Ubezpieczenie nie obejmuje kosztów badania stanu rodzin pszczelich, badań laboratoryjnych oraz zaświadczeń i opinii dotyczących przyczyn powstania szkód.

 


Suma ubezpieczenia i składka ubezpieczeniowa

Postaram się w skrócie opisać jak wycenić własną pasiekę żebyśmy wiedzieli na jaką kwotę się ubezpieczyć. PZU w swoich zapisach dokładnie precyzuje jak obliczać wartość pasieki.

 • Suma ubezpiecznia pasieki nie może być wyższa od 70% jej wartości runkowej
 • Wartość pasieki stanowi łączna wartość poszczegółnych ubezpieczonych pni pszczelich
 • Na wartość pnia pszczelego składa się: Wartość ula, wartość rodziny pszczelej, matki, pszczół robotnic, trutni i czerwiu oraz ryczałtowa wartość 6 kg miodu i 1 kg wosku.
 • Wartość miodu i wosku ustala się na podstawie średnich cen tych produktów, stosowanych przez jednostki prowadzące skup tych produktów, na terenie położenie ubezpieczoneuj pasieki. Najprościej mówiąc cena miodu i wosku będzie obliczana jako średnia cena miodu i wosku w skupie na terenie gdzie położona jest nasza pasieka. 
 • W ubezpieczeniu pasiek nie mogą być przyjęte wartości uli wyższe od cen uli danego typu stosowanych przez jednostki prowadzące ich sprzedaż. Czyli nie zawyżamy ich cen! Ponadto wartość/cena rodzin pszczelich nie może być wyższa od cen rodzin pszczelich stosowanych w naszej okolicy.  
 • Składkę za ubezpiecznie oblicza się według stawek wyrażonych w procentach sumy ubezpieczenia.
 • Wysokość składki ubezpieczeniowej ustala się w zależności od sumy ubezpiecznia i zakresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.
 • Zapłaty możemy dokonać w formie gotówkowej lub w porozumieniu z PZU w formie bezgotówkowej, czyli przelew :D
 • Cena nie podlega indeksacji.
 • Na wniosek ubezpieczającego skłądaka może zostać rozłożona na dwie raty.

 

Ubezpieczenie Pasieki

 

Kliknij link poniżej żeby pobrać dokument z którego dowiesz się wszystkiego. Mamy nadzieje się przyda w tym i następnych sezonach. 

 

Pobierz plik


 

Wypełnij poniższy formularz jeśli chcesz poprosić o przykładowe ubezpieczenie Pasieki. Wypełnij pytania pomocnicze w celu szybszej wyceny. Ubezpieczyciel postara się odpowiedzieć jaknajszybciej.

      

 

 

Sty 27, 2015
NAJNOWSZE ARTYKUŁY
Roślina Miododajna - Nawłoć

Roślina Miododajna - Nawłoć Nawłoci tak naprawdę mamy parę rodzajów w naszym kraju. Mamy nawłoć pospolitą, nawłoć

Read more
Warsztaty pszczelarskie dla dzieci w Smolcu

Warsztaty pszczelarskie - Smolec Zobacz jak bawiły się dzieci w Smolcu Edukacja

Read more
Drugie Warsztaty w Środzie Śląskiej.

Drugie warsztaty pszczelarskie w Środzie Śląskiej W tym roku mieliśmy okazję odwiedzić po raz kolejny przedszkole w Środzie Śląskiej.

Read more
Promocja pyłkowa od Ślężańskich Miodów

Promocja Pyłkowa Nadchodzi czas gdy wszystko się zazieleni i dostaniemy kopa do działania. Tego Wam życzę :D Maj

Read more
Warsztaty pszczelarskie dla dzieci w Szczawnie Zdrój

Warsztaty w Szczawnie Zdrój Pierwszymi warsztatami jakie mieliśmy okazję przeprowadzić w tym roku był warsztaty na Jarmarku Wielkanocnym w

Read more
Skąd pochodzi miód, czyli ile miodu pochodzi z Polski i co trafia do marketów

Skąd pochodzi miód? Cóż skąd bierze się miód? Pytanie proste, prawda? Niby każdy zna na nie odpowiedz.

Read more
Zobacz również

NASZĄ MISJĄ JEST EDUKACJA I OCHRONA ZAPYLACZY

Template by JoomlaShine