Jak pomagać

Jak pomagać

Niezbędne działania w celu ochrony zdrowia pszczół i innych owadów zapylających. „W przeważającej części świata korzyści z zapylania są na tyle wysokie, że o ile zostaną uwzględnione, powinny poważnie wpłynąć na strategie ochronne i decyzje o wykorzystaniu gruntów. Będzie to miało wpływ na szeroki wachlarz projektów – od obejmujących lokalnych rolników prowadzącychtradycyjne gospodarstwa (w celu zapewnieniazrównoważonego źródła utrzymania), aż po projekty zorientowane na odbudowanie i ochronę populacji zapylaczy na całym świecie”(Lautenbach i in., 2012)Europejskie kierunki polityki rolnej – przede wszystkim zaś Wspólna Polityka Rolna (WPR) – powinny bazować na aktualnych dowodach naukowych wskazujących na korzyści i zagrożenia dla populacji hodowlanych pszczół miodnych i dziko żyjących zapylaczy. Wymagane jest podjęcie pilnych działań mających na celu ochronę zapylania jako podstawowej usługi ekosystemu. Omówione powyżej, istniejące już narzędzia ochrony zapylaczy należy wpisać w zasady polityki rolnej jako jeden ze sposobów zachęcających do stosowania praktyk wzmacniających pszczele populacje. Ponadto, na poziomie unijnym należy wdrożyć rygorystyczne przepisy regulujące stosowanie substancji chemicznych potencjalnie szkodliwych dla pszczół, przy czym, zgodnie z zasadą ostrożności, należy uwzględnić dostępne dowody szkodliwości tych substancji i wrażliwości pszczół miodnych na ich oddziaływanie. Zasadę ostrożności należy także przenieść na inne gatunki dzikich owadów zapylających, mając na uwadze ich kluczową rolę w zabezpieczeniu procesu zapylania, zarówno obecnie, jak i w obliczu niepewnej przyszłości.
Zalecenia Pszczoły miodne i inne dzikie owady zapylające odgrywają kluczową rolę w rolnictwie i produkcji żywności. Niestety, obecnie stosowany model rolny oparty na agresywnym wykorzystaniu substancji chemicznych zagraża zarówno jednym, jak i drugim, przez co stwarza zagrożenie dla europejskiego łańcucha dostaw żywności. Niniejszy raport udowadnia, że istnieją mocne dowody naukowe wskazujące, że neonikotynoidy i inne pestycydy są w dużym stopniu odpowiedzialne za proces ginięcia pszczół. Mając to na uwadze, politycy powinni podjąć działania, których owocem będzie: 1. Zakazanie stosowania pestycydów szkodliwych dla populacji pszczelich, poczynając od siedmiu najbardziej niebezpiecznych, dopuszczonych do stosowania na obszarze Unii Europejskiej. Substancje te to: imidaklopryd, tiametoksam, klotianidyna, fipronil, chloropiryfos, cypermetryna i deltametryna (zob. tabela 1). 2. Przyjęcie narodowych planów ochrony owadów zapylających, a w konsekwencji wspieranie i promocja praktyk rolniczych mających korzystny wpływ na proces zapylania realizowany w ramach systemów rolnych, np. rotacji upraw (płodozmianu), ustanawiania obszarów proekologicznych na poziomie indywidualnych gospodarstw, wspieranie ekologicznych metod upraw 3. Zwiększenie ochrony naturalnych i półnaturalnych siedlisk wokół obszarów rolniczych, a także wzmacnianie bioróżnorodności pól uprawnych. 4. Zwiększanie finansowania badań, rozwoju i ekologicznych praktyk rolnych polegających na odchodzeniu od chemicznych metod ochrony roślin i stosowaniu rozwiązań opartych na bioróżnorodności, chroniących przed szkodnikami, wzmacniających odporność całego ekosystemu. Politycy Unii Europejskiej powinni przeznaczać więcej środków na badania w dziedzinie rolnictwa ekologicznego, w ramach WPR (płatności bezpośrednie) i programu Horizon 2020 (unijny program badawczy).

Share this post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *